post

Китай успешно изстреля първия в света сателит, осъществяващ навигация по рентгеновото излъчване на пулсарите. Апаратът носи названието XPNAV-1 (съкратено от X-ray Pulsar NAVigation).

XPNAV-1е разработка на китайската академия за космически технологии към Корпорацията за аерокосмическа наука и техника (CASC). Спътникът с тегло 240 кг е изстрелян от космодрума Цзюцюан с помощта на ракетата-носител Чнчжен, използваща твърдо гориво.

Главната задача на XPNAV-1 е откриването на сигнали от почти 30 рентгенови пулсари. На базата на получената информация, която ще бъде събирана десетина години, ще бъде формирана специална навигационна база данни. Впоследствие тя може да бъде използвана от космическите кораби за определяне на местоположението в дълбокия космос.

Ще добавим, че пулсарите представляват въртящи се неутронни звезди, възникващи в резултат на избухване на свръхнови. Масата на неутронните звезди е сравнима с тази на Слънцето, но радиусът им обикновено е само 10-20 км. Пулсарите са източници на радио, оптично, рентгеново и/или гама лъчение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *