post

Китайски квантов спътник беше изстрелян в орбита преди две години. Оттогава той беше използван в редица експерименти, а през миналото лято даже успя да предаде информация на три наземни станции, разположени на разстояние 1000 км една от друга. Наскоро китайските физици осново поставиха рекорд, като предадоха данни по защитен канал между австрийския град Грац и китайския Синлун. Разстоянието между градовете е 7600 км.

Разработчиците поясняват, че целта на експеримента е именно да се демонстрира работоспособността на тази мрежа. Това означава, че в недалечно бъдеще китайските специалисти ще могат да конструират междуконтинентална квантова мрежа и да я използват за предаване на информация. На свой ред това открива нови възможности за разработка на пълноценен квантов интернет, създаването на който вече не е фантастика.

Благодарение на феномена квантова обърканост, предаването на данни по подобен начин не може да бъде прихванато, затова и вероятността от хакване е напълно изключена. Физиците са уверени, че квантовите технологии в бъдеще ще намерят широко приложение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *