post

Комисията за защита на конкуренцията забрани на холандската фирма ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В да придобие Нова телевизия и прилежащите към нея уебсайтове. Мотивите са застрашаване на конкуренцията в българската медийна среда.

Припомняме, че ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В. e дружество, което е част от групата на PPF Group на чешкия бизнесмен Петр Келнер. През февруари бе обявено, че фирмата придобива 100% от “Нова Броудкастинг груп”.

В съобщение от регулатора се посочва: “Предвид характеристиките на всеки един от съответните пазари в медийния сектор е установено, че придобиваната група разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата, и утвърден имидж. Значителният брой средства за масова информация, с които ще разполага обединената група, ще й даде съществено предимство пред останалите участници, предоставящи медийни услуги. По този начин, участниците в концентрацията биха имали стимул и реална възможност да променят своята търговска политика под различни форми, изразяващи се в ограничаване на достъпа, повишаване на цените или промяна в условията по сключените договори.”

Решението може да бъде обжалвано пред ВАС.

“Hoвa бpoyдĸacтинг гpyп” притежава дъщерните дружества „Нет Инфо“ АД и „Агенция Ева“ ООД. Това е нaй-гoлямaтa тъpгoвcĸa мeдийнa гpyпa в Бългapия, която се cъcтoи oт 7 тeлeвизиoнни ĸaнaлa и 19 oнлaйн фиpми.

Келнер бе избран и за купувач на активите на Telenor у нас и в още няколко държави. Това решение все още се разглежда от ЕК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *