post

Стабилността на една къща зависи от основата, върху която се гради. Същото е и с личните финанси. Те се строят на здрава основа, която им дава голяма стабилност. Много хора решават да изградят финансова независимост, като теглят онлайн кредит 24 ч (internet sesxi 24h) или друг вид бърз кредит, но дали това е най-добрият вариант? Нека разгледаме по-подробно как да се сдобием с лични средства и да подсигурим тяхната стабилност.

Основа на личните финанси

И така основата, върху която се градят личните финанси, се състои от три фактора:

  • Финансова грамотност
  • Финансови стратегии
  • Цели и приоритети в живота

Всеки един от тези фактори е изключително важен, за да поддържа ашата финансова постройка.

За да изградите правилно своите финанси, е необходима финансова грамотност. Не става въпрос за следване в университет или посещаване на курсове. От тези неща ползата за вас няма да е много голяма. Тук става въпрос главно за самообразованост. Съществуват много книги, които дават полезни съвети и идеи в тази насока, а и интернет предоставя достатъчно практична информация, която да ви е от полза.

Друг много важен фактор са ценностите и приоритетите, които си поставяте в живота, които ще формират и вашите цели, а в последствие и финансовите ви стратегии. Именно от целите и стратегиите ви ще зависи разпределението на личните финанси в правилните направления.

Как да осигурим постоянен източник на личните финанси?

След като сме положили основата, е необходимо да градим нататък финансовата си независимост. Начините да постигнем това са няколко:

Поставяне на краткосрочни цели – именно те ще отворят пътя за дългосрочните цели. За да постигнете една дългосрочна и голяма цел, е добре да я раздробите на няколко по-малки, които ще ви помогнат постепенно, но сигурно да постигнете целта си. Това са т.нар. междинни етапи.

Съставяне на финансов план – той ще стане ваш основен ориентир, по който да се водите. Финансовият план се състои от три направления: приходи, разходи и цели. За да постигнете целите си, е необходимо разходите ви да са по-малко от приходите, за да вложите в целите си спестените средства.

Постоянен източник на доходи – всъщност колкото повече източници на доходи имате, толкова по-добре. Примери за такива доходи са постоянна работа, наем, допълнителна работа, продажби и др. В тях влизат и активните и пасивните източници на доходи.

Личният капитал е сумата, която сте събрали до този момент. Целта е тази сума да се увеличава все повече. За да се случи това, е необходимо да си поставите следните цели:

Проверка и контрол на парите

С една дума трябва да играете ролята на счетоводител на собствените си финанси. Това означава да следите изкъсо постъпленията и разходите и съответно да ги съобразявате според ситуацията.

Съхраняване на личните финанси

Това е необходима стъпка, но винаги трябва да имаме едно на ум, че събраните пари могат с времето да се обезценят, затова е добре да ги вложите в нещо, което не би претърпяло инфлация.

Умножаване на личните средства

Без достатъчно вливащи се доходи не можете да осъществите нито една краткосрочна или дългосрочна цел. Умножението на средствата е толкова важно, колкото и съхранението им.

Ако в момента преживявате финансова нестабилност, zcredit.eu може да ви помогне по-бързо да излезете от този труден момент и да започнете да градите личните си финанси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *