post

Има доклади за качеството на въздуха, които са още от 2013 г. (представете си досега и сега), според които всяка година над 18 000 души умират преждевременно, заради замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Да, тези данни се отнасят за Босна и Херцаговина, Черна гора, Сърбия и Македония. Обаче положението в България не е по-добро. През февруари 2017 Димитровград е в топ 10 на най-замърсените в Европа градове с фини прахови частици. А по-надолу в статията ще прочетете, колко човека в България преждевременно умират заради замърсяването на въздуха с фини прахови частици.

Какво са фините прахови частици?

Твърдите и течните частици в атмосферата са така наречените фини прахови частици (ФПЧ). Те са различни по форма, брой, размер, разтворимост, химичен състав и произход.

Те са категоризирани и по диаметър:

TSP – всички суспендирани частици с диаметър до 30 μm

ФПЧ10 – диаметър по- малък от 10 μm

ФПЧ2.5-10 μm- груби частици с диаметър между 2.5 и 10 μm

ФПЧ2.5 с диаметър под 2.5 μm

ФПЧ0.1- ултра фини прахови частици с диаметър по- малък от 0.1 μm

Ултрафините прахови частици в резултат на горене (като дизелови сажди), са най-многобройните в състава на ФПЧ10 в градовете.

България е отговорна за 2.5% от фините прахови частици в Европейския съюз, а е с приблизително 1% от населението му.

За 2011г. са емитирани 44.5 хиляди тона ФПЧ10. И основната причина за това количество е битовото отопление с въглища и дърва.

Това изследване се е провело с 40 станции за измерване, като 29 от тях са били в градове, 2 в села и 9 по пътища и магистрали.

Дневните допустими норми на фини прахови частици доста често са над нормата. Според Изпълнителната агенция по околна среда приблизително около 51% от населението в България живее в замърсяване с ФПЧ10.

През 2017 г България е осъдена в Люксембург заради мръсният въздух и поради това, че в продължение на години страната ни не е правила нищо, за да намали фините прахови частици във въздуха.
Генералния адвокат по делото Джулиан Кокот отбелязва, че по данни от 2005 г. заради превишените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) в България са починали преждевременно 1 600 човека на един милион жители, или по 11 200 на година.

Откъде идват фините прахови частици?

Фините прахови частици са част от атмосферния прах.  Ето кои са трите основни източника на замърсяване на въздуха:

Природни източници

Замърсяването на въздуха с прахови частици, може да е резултат на природни явления, например като вулканичните изригвания, разпрашаването на почва и песъчинки от ветровете. В резултат на това възникват прашните бури при които се завишават най – вече нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2.5-10.

Върху ФПЧ от прашни бури са открити гъби, вируси и бактерии полепнали по тях. Вдишвайки този прах, те попадат в тялото ни и имат своето вредно въздействие върху здравето.

Отопление в домовете – въглища и дърва.

Отоплителните и готварските печки на въглища и дърва са основен замърсител за въздуха. Но не по-малко негативно влияе и отоплението с нафта и газ.

Транспорт

Изгорелите газове, особено при дизеловите МПС, може да са значим източник на замърсяване. Разпрашаването на частици може да бъде и в резултат на триенето на гумите, спирачките и разрушаването на пътната настилка. Опесъчаването и непочистването на пътищата също допринасят за завишаване на ФПЧ.

Как се замърсява въздуха с фини прахови частици?

Освен природните явления, хората имат основен принос за замърсяването на въздуха. Причинителите за замърсяване с фини прахови частици са транспорта (бензинови и дизелови двигатели), частици от износването на гуми, катализатори, спирачки, улични настилки.

Голям дял от човешката намеса в замърсяването на атмосферата има и отоплението и готвенето на газ, нафта, дърва, въглища и други твърди горива.

Строителството е не по-малка причина за мръсния въздух, заедно с паленето на стърнища и други дейности в селското стопанство. Пушенето в затворени помещения, също.

Алтернатива на въглищата и отоплението с дърва

В съвременния живот, вече е измислена технология за производството на екологично гориво. Това са дървесните пелети. За съжаление процесът на внедряване и оборудване със съответните инсталации е доста бавен в България. Основно предприемчиви семейства, както и добре информирани са избрали да се отопляват с дървесни пелети. Научете повече информация за пелетите на адрес peleti.xyz

Да, все повече къщи се оборудват с печки и котли на пелети, но трябва да се намери начинът, как да се информират все повече хора за тази възможност, за да предприемат и те действия в тази насока – да се спре отоплението с въглища и дърва. Не само защото е по-скъпо, но защото разболява. Предвиждат се евросубсидии и кметовете на всички села и градове могат да се възползват от това. Но, ако хората не упражнят натиск за това, че искат да се отопляват с дървесни пелети, то тези пари могат да бъдат усвоени по не оптимален за тях начин. Защото и газифицирането е по-добро решение от въглищата и дървата, но после разходът е по-скъп и непредвидим във времето като стойност. Затова, може само да се надяваме, че ще се намери начин, жителите на села и градове да бъдат достоверно и обективно, а не манипулативно информирани за предимствата на дървесните пелети като най-ефективно екологично гориво и да настояват пред кметовете си, да се финансира оборудване за такъв начин на отопление. Разбира се трябва да разчитаме и на почтеността на кметовете, че няма просто да гледат „да усвоят едни пари“, користно.

Градовете с най-мръсен въздух ще получат европейски средства, за да подменят в някои квартали печките на дърва и въглища с по-екологично отопление. Такава мярка ще се вземе заради замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ) и е залегнала в оперативна програма „Околна среда“.

Наличният ресурс на програма „Околна среда“ за периода 2014 – 2020 г. е 3,9 млрд. лева.

Здравословни проблеми заради фините прахови частици

Като изключим естествените прахови частици от морската вода, които се предписват от лекарите за лечение и превенция на определени заболявания, то прахът е причинител на много заболявания.

Основното влияние на фините прахови частици върху здравето се отразява най-вече на белите дробове, засилват алергиите, асматични пристъпи, дихателни смущения, рак на белите дробове, дори увеличават риска от възпаление на средното ухо при децата.

Напоследък излизат все повече доказателства, че фините прахови частици имат въздействие и върху заболявания на сърдечно съдовата и нервна система, например сърдечен инфаркт.

 

Негативното въздействие на ФПЧ зависи от размера и токсичността им. Колкото по-малки са те, толкова по-дълбоко проникват в белите дробове.

Въздействието на частиците върху дихателните пътища зависи както от токсичността им, така и от големината – колкото по-малки са частиците, толкова по–дълбоко проникват те в белите дробове на човека.

Замърсяването на въздуха е смес от миниатюрни частици и капчици, в чиито състав влизат киселини, органични химикали, оловованадийберилийалуминийживак, въглеводородни съединения, метали, почва и песъчинки.

 

Какво се случва, когато в домът ни готвим и се отопляваме с печки на дърва и въглища?

Обикновено, кухните и помещенията не са добре вентилирани в домове, в които се ползват дърва и въглища за отопление и готвене. Тогава концентрацията на фини прахови частици е много висока. Повишават се концентрациите на серни и азотни оксиди във въздуха. Особено засегнати на това влияние са жените, които прекарват повече време вкъщи около печката. Поради тази причина жени от селските райони много по-често развиват ХОББ и са подложени на по-голям риск за развитие на хроничен бронхит.

Децата са по-чувствителни и податливи на негативно влияние от ФПЧ10.

Доказано е и, че наличието на озон и високи нива на ФПЧ е в тясна връзка с високата преждевременна смъртност.

ФПЧ могат да провокират влошаване на сърдечни заболявания, инфаркти, аритмии. Те могат да засегнат ЦНС и репродуктивната система, както и да причини рак.

Саждите остават в малките дихателни пътища с години и имат дългосрочно негативно въздействие върху здравето.

Грубите частици (ФПЧ 2.5-10), могат да бъдат алергени и да заразяват с бактерии и гъбички. Но като основен замърсител остават ФПЧ2.5, защото са силно токсични, а и най-лесно проникват в домовете. Също така, за разлика от големите частици, те достигат до малките дихателни пътища.

Не по-малко опасни са ултрафините частици. Те преминават от белите дробове в кръвта и така достигат до органи и системи на цялото тяло. По този начин влияят и на сърдечно- съдовата система.

 

Решението – екологичният горивен материал дървесни пелети

Най-доброто решение е да се замени методът на отопление. Да се построят топлофикации във всички села и градове е невъзможно. Да се газифицира – също, а и газта е доста опасна, не всеки би искал да има в дома си потенциална бомба. Не на последно място са и аргументите, че отоплението с парно и газ са скъпо и непредвидимо удоволствие. Остава единствената полезна алтернатива – отопление с дървесни пелети. Екологичен и евтин консуматив. Безопасен и лесен за употреба с не скъпо оборудване, вижте подробности тук peleti.xyz

Защо пелетите са екологично отопление?

При изгарянето на дървесни пелети почти не се отделят фини прахови частици сравнение с дървата.

При горенето на въглища, нефт, газ и дърва се освобождава въглероден диоксид. А това води до екологични проблеми. Въглеродният диоксид е отговорен за парниковия ефект.

А дървесните пелети имат свойството да абсорбират същото количество СО2, което се отделя по време на изгарянето им.

При горенето на дървесни пелети замърсяването на въздуха в сравнение с горенето на нефт или газ е 1/3 или 1/5 от емисиите от замърсяването при изгарянето на нефта или газта. Огромна разлика в полза на дървесните пелети, поради което са единственият засега екологичен продукт за по-безопасно отопление и приготвяне на храна.

Дървесните пелети създават невероятен топлинен ефект. Чрез отопление с дървесни пелети много бързо се достига до високи температури.

Дървесните пелети използвани за загряване на вода и отопление на помещения са много по-евтини от това да се ползва газ.

Дървесните пелети са екологичната алтернатива на всички горива. Този продукт гарантира не само качество, а и по-ниски разходи, здраве и дълголетие. Парадоксът е в това, че въвеждането на дървесните пелети като основен източник на отопление се оказа по-бавен процес от самото им изобретяване. Хората не са достатъчно добре и обективно информирани и трудно предприемат действия по промяна на системите си за отопление. А всъщност, разходите които ни се налага да правим, за да се лекуваме са много по-големи от това, да се подменят печките и котлите за дърва и въглища с оборудване за дървесни пелети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *