post

Все по-често чувате за електронно здравеопазване, прегледи от ортопед, педиатър или друг лекар онлайн? Лечение и наблюдение на болести дистанционно? А в рамките на тазгодишния Световен мобилен конгрес в Барселона хирурзи дори проведоха операция отдалечено през мобилна 5G мрежа пред посетителите на конгреса. Да, това е бъдещето, с което ще ви запознаем сега.

 

Електронното здравеопазване е развиваща се област, която обединява здравни услуги, медицинските технологии, общественото здравеопазване и бизнес информация, както и редица нови интернет и мобилни технологии. Сред най-иновативните еHealth области са и т.нар. „носими“ (wearable) технологии, включващи всевъзможни джаджи по нашето тяло.

 

У нас е-здравеопазването също вече прави първите си крачки, а една от първите български платформи в тази област е Consento. Тя функционира през мобилни приложения за най-популярните смартфони, както и през уеб интерфейс. През нея всеки желаещ потребител може да се консултира с лекари в най-популярните области на медицината – ортопед, педиатър, кардиоплог, онколог, дерматолог и др.

 

В основата си електронното здравеопазване включва всякакъв вид електронен обмен на здравни данни като телемедицина, телездраве и т.н.

 

То също така характеризира технологичния ангажимент за глобални действия в областта на здравеопазването. Според Световната здравна организация, трите основни области на електронното здравеопазване са:

 

  • Доставка на здравна информация за здравни специалисти и потребители чрез интернет и телекомуникации.
  • Използване на силата на информационните технологии и електронната търговия за подобряване на обществените здравни услуги, например чрез образование и обучение на здравните работници.
  • Използването на електронната търговия и електронния бизнес в управлението на здравните системи.

 

Характеристики на електронното здравеопазване:

Характеристиките на електронното здраве или какво трябва да включва то могат да бъдат илюстрирани в следващите точки. Те са:

 

Ефективност

 

Една от гаранциите на електронното здравеопазване е да се подобри ефективността в здравеопазването, като по този начин се намалят разходите.

 

Подобряване на качеството на грижите

 

Повишаването на ефективността предполага не само намаляване на разходите, но и същевременно подобряване на качеството на услугите.

 

Електронното здравеопазване може да подобри качеството, като позволява сравнения между различни доставчици на услугата. Идеята е също насочване на потоците от пациенти към най-добрите доставчици.

 

Овластяване на потребителите и пациентите

 

Като прави базата от знания за медицината и личните данни лесно достъпна за потребителите по интернет, електронното здравеопазване разкрива нови възможности за медицина, ориентирана към пациента и улеснява избора на пациент/ лекар.

 

Насърчаване

 

Електронното здравеопазване дава насърчение за нова връзка между пациента и здравния експерт, към истинско сътрудничество, в което изборите се правят взаимно.

 

Разрешаване на информационна дискусия и комуникация по последователен начин между здравните заведения.

 

Разширяване на традиционните услуги

 

Електронното здраве разширява възможността за здравни грижи извън неговите консервативни граници. Това се разбира както в топографски, така и в концептуален смисъл.

 

Електронното здраве също улеснява потребителите безпроблемно да получават здравни услуги онлайн от международни доставчици. Тези средства могат да варират от прости съвети / предложения до по-сложни посредници или лекарства.

 

Етика

 

Електронното здравеопазване включва нови форми на комуникация между пациент и лекар, поставя нови предизвикателства и натиск по етични въпроси, например: онлайн професионална практика, информирано съгласие, проблеми с поверителността и справедливостта.

 

Достъпност

Електронното здраве е и трябва да бъде достъпно за всички хора, независимо от тяхната възраст, раса, пол, етническа принадлежност и т.н.

 

лечение на разширени вени

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *