post

За пръв път в България ще бъдат проведени индивидуални Red Hat сертификационни изпити. Те предоставят алтернатива на изпитите в класна стая. Кандидатите сами могат да планират предпочитаната дата и час за изпитване. С индивидуалната форма, те могат да управляват гъвкаво времето, необходимо за подготовка, дори при натоварен график като си спестяват допълнителни неудобства и разходи за пътуване извън страната.

Изпитът се осъществява на индивидуална тестова машина, сертифицирана от Red Hat, която осигурява и гарантира пълна функционалност, надеждност и сигурност на изпитната среда. Провежда се самостоятелно и се наблюдава отдалечено от уеб проктор.

Центърът за индивидуални Red Hat сертификационни изпити се намира в сградата на Ай Би ЕС България на адрес: ул. „Пимен Зографски“ №4, офис 1, София. Към момента той е единственият подобен в Източна Европа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *