post

От десетилетия популяризаторите на науката твърдят, че хората са направени от звезден прах и ново изследване изглежда потвърждава това твърдение, пише Space.com, След като изучили състава на 100 000 звезди, учените са стигнали до извода, че човек на 97% се състои от същите атоми, които присъстват и в галактиката. И елементите на живота стават по-разпространени с приближаване към центъра на Млечния път.

Ключовите елементи на живота включват въглерод, водород, азот, кислород, фосфор и сяра. За първи път астрономите са каталогизирали обилието на тези елементи в огромно количество звезди. За целта е използван методът на спектроскопията – всеки елемент в светлината на звездата излъчва вълна с определена дължина, което позволява на изследователите с висока точност да определят състава на космическите светила.

Оказва се, че макар хората да се състоят от същите елементи като тези в звездите, пропорциите не са идентични. Например, в човека около 65% се пада на атомите на кислорода, докато в звездния спектър тези атоми са само 1%. Пропорциите се променят в зависимост от региона в нашата галактика, което позволява на учените да говорят за относително благоприятни условия за зараждане на живот в различни области на Млечния път.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *