post

Системите за изкуствен интелект, разработени от компаниите Alibaba и Microsoft, успяха да надминат човека в Станфордския тест за четене.

Тестът оценява нивото на разбиране на прочетената информация на базата на отговори на голямо количество въпроси. Той е един от най-авторитетните изпитания за алгоритмите за машинно четене. Най-високият бал, постигнат от човека в този тест е 82,304. Но невронната мрежа, разработена от подразделението на Alibaba Institute of Data Science of Technologies, успя да постигне по-висок резултат – 82,440 точки. По този начин, тя става първата система за изкуствен интелект, която надминава човека в този тест. Рекордът й обаче не се задържа дълго време. На следващия ден ИИ на Microsoft успя да постигне 82,650 точки.

Идеята на всичко това, е да се помогне на системите за изкуствен интелект да обработват по-големи обеми текстова информация за по-точно реагиране на въпросите на човека.

“Това означава, че на обективни въпроси, такива като “защо вали дъжд?”, сега машините могат да дадат отговор с голяма точност, – казва главният научен сътрудник на Alibaba Ло Си. – С времето тази технология може да се използва в различни ситуации, такива като обслужване на клиенти, експозиции в музеи, онлайн отговори на медицински въпроси на пациенти и т.н., което съществено намалява нуждата от въвличането на човека в тези дейности”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *