post

Асоциацията Активни потребители стартира знак за качество за обозначаване на лоялните търговци в Интернет. Е-надежден помага за повишаване на потребителското доверие в българските онлайн търговци като гарантира, че те покриват конкретни изисквания относно качество, лоялност, информация и прозрачност към потребителите.Носителите на знака спазват законовите изисквания, информират потребители за условията по договора и спецификите на стоката и участват в производства по извънсъдебно решаване на потребителски спорове. Чрез знака за качество се изгражда отговорена към потребителите мрежа от онлайн търговци, които предоставят допълнителни гаранции, сигурност и възможности запотребителите.

Знакът  дава възможност на потребителите да пазаруват сигурно онлайн. Сертификатът отличава добрите търговци и подпомага дейността на надеждните електронни магазини. Той гарантира, че онлайн магазинът е проверен и при възникнал проблем търговецът ще откликне.

Публичността на критериите на знака позволява на всеки потребител, който открие че търговецът не спазва изискваниятана сертификата, да подаде сигнал и на нарушителя да бъде наложена санкция.

 

Знакът е създаден за улеснение на потребителите и сигурност при онлайн пазаруване на стоки от български търговци. Търговците с право на ползване на сертификатната марка имат лого „Е-надежден“ на интернет страницата си, което води към публичен регистър. Това гарантира, че онлайн магазинът е проверен и при възникнал проблем тойноси по-голяма отговорност за разрешаване на спора.Знакът гарантира прозрачност, достъпна информация и сигурност, при пазаруване от тези търговци.

В началната фаза на сертифицирането могат да кандидатстват само търговци, предлагащи стоки онлайн.Търговецът подава заявление за кандидатстване по образец, който се намира на сайта e-nadejden.bg. Кандидатурата се разглежда от независими експерти и борд на доверие за одобрение и съответствие с изискванията.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *