post

Изследователски екип от Университета в Бристол и Техническия университет на Дания са успели за първи път да осъществят квантова телепортация на информация между два компютърни чипа.

Двата екипа са изпратили информация от единия до другия чип мигновено, без да са били свързани физически или по друг известен до момента начин. Постижението отваря вратата към по-бързо развитие на квантовите компютри и квантовите мрежи.

Както в Pixelmedia.bg вече сме писали, този тип телепортация няма общо с идеите за телепортация на хора и изобщо – на твърди предмети. Тя е възможна благодарение на явление, наречено квантово преплитане, което позволява на две отдалечени частици да комуникират помежду си.

Така промяната в свойствата на едната частица предизвиква съответната промяна и при другата, при това – в реално време. Или с други думи – между тях се обменя информация.

Затова и според мнозина, технологията би могла да предефинира телекомуникациите и дигиталните услуги. Още по-любопитно е, че при това явление информацията изглежда се придвижва със скорост по-голяма от тази на светлината, което господстващите представи на физиката не е възможно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *