post

Иновативна българска платформа за е-здравеопазване Consento ще улесни комуникацията между лекар и пациент. Тя е достъпна е както през уеб интерфейс, така и за най-популярните смартфони. Нейният екип си е поставил за цел да направи качествените медицински услуги по-достъпни, използвайки предимствата на новите технологии.

От Consento представиха резултатите от European Health Consumer Index 2019 година. От тях се вижда стремителното изкачване на предни позиции на Сърбия и Северна Македония, благодарение на въвеждането на електронна система за запазване на часове за преглед.

Именно тук е предимството и възможностите на Consento – в сферата на дигитализиране на здравеопазването чрез иновации като телемедицина, електронно здравно досие, запазване на час онлайн и през специализиран медицински кол център и други инструменти, които подобряват комуникацията между лекар и пациент и превръщат пациента в активен участник в грижата за собственото му здраве.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *