post

Oт днес вече е активен електронен регистър за всички, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти. Той предлага цялостен мониторинг на биологичното производство в страната в съответствие с регламентите на Европейския съюз, съобщават от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

В регитъра ще започне да се въвежда информация за идентификация на площи, животни, пчелини и аквакултурни единици. Ще се вписват и издадени дерогации, сключени договори за сертифициране и контрол, сертификати, както и други данни, свързани с биологичното производство.

Включените в регистъра оператори и подизпълнители ще трябва да потвърждават информацията, която се въвежда в електронната система, в срок от 10 календарни дни от предоставянето на данните от фирмите с разрешение за осъществяване на контрол за съответствие на биологичното производство.

 

 

За да изпълнят своите задължения, свързани с регистъра, те ще трябва да използват квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция по приходите. ПИК може да се издаде във всеки офис на НАП.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *