post

Европейският парламент подкрепи премахването на ограниченията при пазаруване онлайн. Новите правила ще забранят блокирането на купувачи, посещаващи сайтове на територията на други държави от ЕС.  Купувачите ще могат да избират от кой сайт да купуват стоки или услуги, без достъпът им да бъде ограничаван или да бъдат автоматично пренасочени към друг сайт заради своята националност, място на пребиваване или временно местоположение.

Търговците ще трябва да се отнасят еднакво с местните купувачи и клиентите от друга държава в ЕС. Това означава да им се предостави достъп до еднакви цени или условия на продажба при покупка на стоки (например домакински уреди, електроника, дрехи), които се доставят в държава в ЕС, в която търговецът предлага стоки по общите си условия. Търговците не са длъжни да доставят стоките си във всички държави от ЕС, но трябва да предлагат възможността клиентите да вземат стоката от място, съгласувано с тях.

Правилата обхващат получаването на услуги, предоставяни по електронен път, които не са защитени с авторско право, като например облачни компютърни услуги, защитни стени, съхраняване на данни, хостинг на сайтове.

Промените засягат покупката на услуга, която се предоставя в помещенията на търговеца или на физическо място, където търговецът извършва дейност. Това включва престои в хотел, спортни събития, наемане на автомобили, купуване на билети за музикални събития и други развлечения.

Ще бъде забранено и различното отношение към купувачите според мястото на издаване на кредитната или дебитната им карта. Търговците остават свободни да приемат всякакви средства за плащане, но не могат да дискриминират по определена платежна марка, основана на националност.

Защитеното с авторско право цифрово съдържание като електронни книги, музика или игри, които могат да се изтеглят онлайн, засега няма да бъде обхванато от новите правила. Преговарящите от страна на ЕП са добавили в законопроекта клауза за преразглеждане, която изисква Европейската комисия да направи оценка в срок от две години след влизането в сила на промените, за да установи дали забраната за блокиране на географски принцип следва да бъде разширена, за да включи подобно съдържание, както и аудио-визуалните и транспортните услуги, които също са изключени от обхвата засега.

Новите правила бяха приети с 557 гласа “за”, 89 “против” и 33 въздържали се.

Променените правила трябва да бъдат приети от Съвета на ЕС и ще бъдат приложими девет месеца след деня на публикуването им в Официалния вестник на ЕС (преди края на 2018 г.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *