post

Европейският парламент одобри правила за по-добра защита на потребителите от онлайн измами и по-бързо откриване и спиране на нелоялни търговци.

Националните правоприлагащи органи ще имат повече правомощия да откриват и спират онлайн нарушения на законите на защита на потребителите. Те ще могат и да координират по-добре действията си в рамките на ЕС, предаде пресслужбата на институцията.

Целта на новите правила е търговците, които нарушават изискванията, да не могат да се възползват от пропуските в системата, като се преместят в държави членки, чиито компетентни органи не са подготвени. Разследващите и правоприлагащите правомощия трябва да включват:

– изискване на информация от регистраторите на домейни и банки с цел идентифицирането на нелоялните търговци;

– закупуване на стоки и услуги като тестови покупки, включително под прикритие (“тайно пазаруване”);

– налагане на изричното показване на предупреждение или нареждане за премахването на цифрово съдържание, ако няма други ефективни средства за прекратяване на дадена незаконна практика;

– налагане на санкции, като например глоби;

– информиране на потребителите как да потърсят обезщетение.

Европейската комисия ще координира действията, когато извършеното нарушение може да увреди колективните интереси на потребителите в най-малко две трети от държавите членки, които заедно представляват най-малко две трети от населението на ЕС.

Според докладчика Олга Сехналова “новите правила ще укрепят и подобрят сътрудничеството между всички участници в защитата на потребителите, така че те да могат по-лесно да следят за спазването им и да се справят с трансграничните нарушения”.

Законодателният текст трябва да бъде официално приет от Съвета на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *