post

Тази седмица Европейската комисия обяви, че ще започне проучване по сделката за придобиване на музикалната услуга Shazam от Аpple. Според официалното съобщение това се случва, след като редица европейски страни вече са изпратили запитания за разглеждане на покупката в съответствие с регулациите на ЕС. Комисията посочва също, че сливането може да има негативно въздействие върху конкуренцията в Европейската икономическа зона, докато Apple обяви по-рано, че ще закупи Shazam, но не обяви сумата по сделката (предполага се, че тя е на стойност около 400 милиона долара).

От съобщението на ЕК става ясно, че европейските страни, изпратили заявления са Австрия, Франция, Испания, Италия, Норвегия, Испания и Швеция. Всъщност предложеното от Apple придобиване не покрива праговете за оборот, определени от европейския регламент, които трябва да бъдат обявени пред ЕК и имат влияние върху ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *