post

Онлайн платформа ще разрешава спорове между потребители и търговци, свързани с покупки, направени през интернет. Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) , пусната от Европейската комисия, представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани както с национални, така и с трансгранични онлайн покупки, съобщиха от европейската информационна служба. Това ще става чрез насочване на споровете към националните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС), които са свързани към платформата. Тези органи са били подбрани от държавите членки въз основа на критерии за качество и ЕК е била уведомена за тях.

От комисията посочват, че платформата се използва лесно и е достъпна от всички видове устройства. Потребителите могат да попълнят формуляра за жалби на платформата, като следват три лесни стъпки. Услугата предлага на ползвателите ѝ възможността за провеждане на цялата процедура по решаване на спора онлайн.

Плюс на платформата е, че тя е многоезична и предлага функция за писмен превод в помощ на страните по спора, намиращи се в различни европейски държави.

Приблизително 117 органа за алтернативно решаване на спорове от 17 държави членки са свързани към платформата. Комисията работи с държавите членки, за да включи в платформата всички страни и сектори във възможно най-кратък срок.

Алтернативното решаване на спорове (АРС) представлява бърз и евтин начин за решаване на споровете.

Общата тенденция показва, че споровете се решават за максимум 90 дни. Опитът на европейските потребители, които са използвали алтернативното решаване на спорове, е по-скоро положителен. Данните показват, че 70% са доволни от начина, по който жалбата им е била разгледана по тази процедура. Това е допълнителен начин, по който потребителите могат да решават споровете си и не замества възможността за започване на съдебно производство, което обаче обикновено излиза по-скъпо и отнема повече време. За сметка на това само 45% от потребителите са доволни от начина, по който съдът е разгледал жалбата им.

От Брюксел отбелязват, че търговците също ще имат полза от тази нова платформа, тъй като процедурите за алтернативно решаване на спорове ще им помогнат да избегнат значителни съдебни разноски и да поддържат добри отношения с клиентите си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *