post

Европейската комисия въвежда мобилно приложение за програмата за обмен в чужбина “Еразъм+”. То ще бъде предназначено за студенти, учещи в областта на професионалното образование и участници в младежки обмени, и ще улесни действията на младите хора по линия на “Еразъм+”.

Мобилното приложение  ще даде възможност на участниците лесно да проследяват своя напредък по различните административни стъпки — преди, по време на и след престоя си в чужбина; да обменят и да гласуват за предпочитаните от тях съвети, за да помогнат на други хора да се интегрират в местните общности; както и да подобрят езиковите си умения посредством пряка връзка към платформата за онлайн езикова подкрепа по “Еразъм+”, която предлага онлайн курсове с преподавател и интерактивно наставничество на живо.

Първата версия на приложението вече е достъпна както за iOS, така и за Android. Чрез нови характеристики и постоянно актуализиране достъпът до него скоро ще бъде разширен, за да бъдат включени и други групи участници в програмата “Еразъм+”, като същевременно се гарантира, че приложението отговаря и на бъдещите нужди на поколението “Еразъм+”.

 

“Всяко евро, което инвестираме в “Еразъм+”, е инвестиция в бъдещето — бъдещето на младите хора и на европейската идея. Аз лично не мога да си представя нещо друго, което да заслужава повече нашите инвестиции от тези бъдещи лидери. С отбелязването на деветмилионния участник, нека да направим необходимото да сме 9 пъти по-амбициозни за бъдещето на програмата “Еразъм+”,” каза още Юнкер, цитиран от представителството на комисията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *