post

Анализ, направен в Мичиганския Институт за изследване на транспорта показва, че експлоатацията на електрическите автомобили е доста по-евтина в сравнение с използването на транспортните средства с ДВГ.

Продажбите на електромобили с възможност за зареждане на акумулаторите от електрическата мрежа в САЩ и в цял свят нарастват. За първите девет месеца на миналата година на американския пазар са продадени 142 514 електромобила. За сравнение, продажбите за цялата 2016 г са били 158 614 броя.

Според изчисленията, средната цена на експлоатация на електромобил в САЩ е $485 на година. Що се касае до традиционните автомобили, при тях този показател е $1117 на година. Приведените цифри отчитат единствено цената на електричеството и горивото – електромобилите се оказват почти два пъти по-евтини за използване в сравнение с обикновените коли.

Изследователите отбелязват, че електромобилите са по-изгодни и по отношение на цената на техническото обслужване. Това се обяснява с по-малкото движещи се части, липсата на отвеждаща газовете система и т.н.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *