post

Шансът България да има бързо развиваща се икономика е в това да създаде изпреварващо добри условия за компании, които се занимават с дейностите на бъдещето и чиито продукти имат висока добавена стойност. Основната идея е страната ни да стане европейският стартъп инкубатор. Това каза Добромир Иванов, CEO на Българската стартъп асоциация – BESCO в предаване по BloombergTV

Като част от усилията на дружествата от Българската стартъп асоциация в тази насока Иванов отбеляза идеята за създаването на стартъп визи и въвеждането на данъчно-осигурителни облекчения.

„Много от държавите в Европейския съюз действат наистина агресивно за създаването на стартъп среда, защото тя е важна. Насърчения като това да се въведат облекчения за стартиращи компании, особено що се касаят осигуровките, имат смисъл и чуваемост в Министерството на икономиката“.

Иванов отбеляза, че към момента възможност за финансиране на стартиращи компании у нас има. Той коментира и нестабилността на международните пазари, като посочи, че средата в България все още е в начален етап и за момента не е толкова повлияна от случващото се на тях.

Необходимостта от повече етичност сред обществото и на пазара у нас е от водещо значение, добави Иванов.

„Имаме нужда от по-успешни компании, повече пари в икономиката. Преди всичко обаче са ни необходими повече ценности в обществото. Компаниите трябва да правят бизнес по правилния начин и да се възпитава той у новите дружества, навлизащи на пазара“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *