post

2016 г. се очертава да бъде по-добра за ICT индустрията в страната, сочи прогноза на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Според нея над 10,000 компании от 12-те сектора на ICT индустрията в България ще генерират приблизително 5.5 милиарда долара приходи, което би позволило ръст в границите на около 5% и съотношения спрямо БВП надхвърлящо 11%.

Най-добри шансове за ръст CBN вижда в развитието на софтуерния сектор, доставчиците на телеком оборудване, IT дистрибуцията и контактните центрове.

CBN очаква, че през 2016 г. телеком бизнеса в страната ще стабилизира приходите си и вероятно най-сетне да има лек ръст, допълнително стимулиран от смяната на собствеността в БТК (Vivacom) и Близу медиа енд броудбенд.

Технологични тенденции през ‘2016, които CBN очаква да се развиват с по-силен темп са свързани с облачните технологии, мобилните приложения, електронните магазини и бизнес софтуера.

Някои от сериозните продуктови тенденции на пазара в страната през ‘2016, се очертават увеличаване на водещата позиция на смартфоните, забавянето на продажбите на таблетии връщането на лаптопа като генератор на PC индустрията. Добро развитие очакваме и в развитието на мрежовите технологии на всички нива – и пасивно и активно оборудване.

CBN очаква развитието на ICT индустрията в България да задълбочи двете нови тенденции в живота на обществото ни – ръста на on-line магазините и платформите за електронно обслужване на клиенти във всички сектори – от банковия до комуналния и телеком сектора. Като резултат през годината очакваме старта на по-масовото закриванена банкови офиси, гишета и магазини за обслужване на клиенти.

Без голямо напрежение се вижда и високия темп на развитие и ръст на приходите на китайските технологични компании на българския пазар – тенденция, която очакваме да продължи, подпомогната от ръста на втората по големина икономика в света и експанзията на китайския капитал.

Ситуацията в технологичното развитие на държавната и общински администрации все още е и се очертава да остане и през 2016г. на критично ниски нива, основно заради липсата на достатъчно добри комуникации между политическото управление на страната и технологичния бизнес. Безспорно едно от добрите събития, независимо от липсата на опит и видимото отсъствие на познание за технологичната индустрия в България е новият технологичен парк в София.

И все пак голямата новина, която би поставила ICT индустрията и България на световната технологична карта и която очакваме да се случи, тепърва предстои, коментират от агенцията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *