post

Според Енг Лим Го, вицепрезидент и директор по SGI технологии в HPE, дадена машина е способна да избере най-оптималното и коректно решение, използвайки историческите данни, въпреки че то може да не е задължително правилното от гледна точка на обществото.

По време на презентация за влиянието на изкуствения интелект върху обществото, представена в Лютеранския колеж в Мелбърн, Енг Лим Го подчертава, че  поради тази причина на хората ще им се наложи да станат „куратори“ за роботите, следейки за това решенията на машините да са не само коректни, но и правилни. Затова, според него, в бъдеще хуманитарните науки като икономика, социални науки, история и др. ще продължат да играят важна роля.

Според Го, за да се появят системи за изкуствен интелект, които имат разум и самосъзнание, ще трябва да се създаде „универсален интелект“, за разлика от точковите решения, създавани днес и предназначени за конкретни задачи: например системата, която играе шах, не знае нищо за управлението на автомобила, а класификаторът на изображението не може да разпознава речта.

По думите на Го, че ако свържем невронните мрежи на хиляди точкови интелектуални системи, може да се роди нещо ново – машина със самосъзнание. Самосъзнанието в този случай ще бъде „новопоявило се свойство“, т.е. ново качество на системата, което липсва в нейните части и тяхната „механична“ сума.

Снимка: Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *