post

Една от големите банки у нас откри клон, който предлага пълно дигитално обслужване, съобразено с най-новите достижения на високите технологии в банковия сектор. С него се слага началото на ново поколение офиси , отговарящи на съвременните изисквания на нейните клиенти, особено на младото, динамично поколение.

Офисът се намира в „Сердика Център” и се възприема като хибридно пространство между онлайн и офлайн обслужването. Освен че дава възможност за пълно самообслужване за тези, които са запознати с IT новостите в сектора, за останалите може да бъде мястото, където да научат повече за възможностите за онлайн банкиране. В този смисъл този банков офис не е граница, а преход, където директното обслужване обучава и пренасочва клиента към дигиталното пространство.

„Живеем в епохата на дигитализация, която променя стремглаво бизнес моделите и работната среда. Ето защо ние даваме на нашите клиенти обслужване, което изпреварва промените” – така Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на банката, коментира новата концепция на банковите клонове.

Още на входа, два екрана запознават влизащите с подробна информация за предлаганите продукти и услуги. Във вътрешността е инсталирана специална конзола с възможност за интернет банкиране, „виртуална папка”, съдържаща всички необходими документи и описание на стъпките за калкулиране и кандидатстване за кредит. Папката съдържа и друга полезна информация – в нея е представена тарифата за услугите, лихвен бюлетин и др.. От екран клиент може да заяви и калкулира сам кредита си, въвеждайки размера и допълнителни параметри, може да види всички такси и комисиони, размера на вноски и всичко важно, което трябва да знае, преди да предприеме кандидатстване за кредит. В обособена зона са предоставени таблети за работа със специализирани мобилни приложения на Банката за тези, които са свикнали да банкират отдалечено. В зоната за посрещане банкомати за вноски, теглене и бързи плащания посрещат клиенти, за да ги улеснят напълно самостоятелно да извършват трансакции.

Новият офис е и място за директен контакт със служителите, готови да консултират по всички възникнали въпроси. За целта са разположени три консултантски и две бързи касови места, на които работят отлични професионалисти.

Използвани са новите технологии, за да се ограничи максимално броят на документите на хартиен носител чрез прилагане на съвременен процес по подписване на документи с електронна писалка на специализирани устройства и тяхното изпращане по електронен път към клиентите. Постигнато е намаляване на времето за обслужване чрез прилагане на автоматизиран процес на регистрация и актуализация на данните на клиенти в банковата система.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *