post

Европейският парламент прие нови правила за доставка на стоки, купени онлайн. Предвижда се занапред да има по-ясна информация за цените на доставките, за да се повиши доверието на потребителите.

Доставчиците ще трябва да предоставят списък с тарифите за най-често предоставяните услуги. Европейската комисия ще помества цените в интернет, което ще позволи сравнение на стойността за доставка между различни държави, както и между различни доставчици.

Проучване на еврокомисията показва, че две трети от потребителите са се отказвали да направят онлайн покупка, защото цената на международната доставка им се е сторила прекалено висока. Малките и средните предприятия, и хората в отдалечени райони са изправени пред ограничен избор от доставчици и високи цени на доставките.

 

С новите правила властите получават правото да установяват дали цени за международна доставка в ЕС са необосновано завишени, се посочва в съобщението. Предвижда се занапред доставчиците да съобщават на националните власти своя оборот, броя на извършените доставки и на служителите си, данни за подизпълнители и процедури за разглеждане на оплаквания.

Доставчици с по-малко от 50 служители, които работят само в една страна, са изключени от разпоредбите.

За да влязат в сила, новите правила трябва да бъдат одобрени в Съвета на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *