post

В момента в света има 23 милиарда смарт устройства и очакванията са до 2025 година техният брой да се утрои, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в ефира на телевизия „Европа”, като се позова на данни от проучване на Потребителския интернационал, обединяващ над 200 неправителствени организации в тази сфера от цял свят. Коментарът е по повод започващата днес среща на високо ниво в Париж за обсъждане на бъдещата политика на Европейския съюз в областта на потребителското законодателство, в която една от основните теми е свързана именно с този тип продукти.

„Форумът е важен, тъй като е на вододела на актуалната конфигурация на европейските институции и това, което ще се случи след европейските избори в края на месец май. Би следвало да се направят някои изводи за това, което се случи в последните години в Европа – и като нормативна регламентация, и като правоприлагане, и кои са основните посоки, които трябва да бъдат запазени и занапред”, коментира Маргаритов. Той подчерта, че особено в последните години европейското законодателство е постигнало високи нива на потребителска защита в цифрова среда. И даде пример с премахването на редица несправедливи такси в банковия сектор, в сферата на телекомуникациите, както и с отпадането на редица бариери като блокирането на географски принцип в онлайн търговията, ползването на абонаменти за онлайн съдържание на територията на държавите членки. „Основното предизвикателство занапред ще бъде в сферата на правоприлагането и контрола. Т.е. да се гарантира, че тези достижения ще бъдат практически приложени”, допълни председателят на КЗП. Той каза още, че в момента усилията са насочени към нормативното решаване на въпроса с двойния стандарт при потребителските стоки.

Когато говорим за предизвикателствата пред прилагането на потребителското законодателство в условията на глобалната икономика и по-специално – по отношение на данните на потребителите при ползването на смарт устройства, следва да обърнем внимание не само на възможностите, но и на рисковете, акцентира Маргаритов, цитиран от агенция Кросс. Той отбеляза, че наред с административния контрол, полезен е и сериозният напредък в разследването на кибер престъпленията, свързани с потребителската тематика. „Има вече технологии, които много адекватно отговарят на бурното развитие на дигиталния пазар и които позволяват да се достигне до извършителите на подобен тип криминални деяния. Тази тенденция трябва да продължи да се развива, за да има по-голямо спокойствие у потребителите не само, че административният контролен орган ще си свърши работата, когато санкционира подвелия го за техническите характеристики на продукта търговец, а че – ако потребителят съзнателно е направил избор да предостави свои лични данни или част от тях за целта на експлоатация на тези устройства, но тези данни са използвани превратно – този, който го е направил, ще получи своето наказание”, посочи Маргаритов.

Смарт продуктите ще се разпространяват все повече и повече, ще работят в условия на свързаност и ще имат все по-широко приложение в най-различни сфери, което е от полза за системата като цяло и в помощ на потребителите в ежедневието им. Рисковете са съществували винаги на пазара – независимо дали говорим за смарт или за конвенционални устройства – имало е, сигурно и в бъдеще ще има нелоялни търговски практики. Но адекватността и навременното противодействие на заплахите при развитието на това, което новият жив живот извиква, трябва да бъдат налице, за да могат институциите ефективно да си вършат работата”, каза в заключение Маргаритов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *