post

Според прогноза  на мрежовия гигант Cisco, броят на интернет потребителите ще се увеличи до 4,6 млрд. към 2021 г., ще нарастват броят на персоналните устройства и междумашинните връзки, както и средната скорост на широколентовия достъп и видео трафикът.

Средната скорост на фиксирания широколентов достъп до интернет ще се повиши над 1,8 пъти за петгодишния период – от 27,5 до 50,3 мегабита в секунда (Mbps). В същото време средната скорост на мобилните връзки ще нарасне близо 3 пъти – от 6,8 до 20 Mbps.

Към този период световният обем на IP трафика се очаква да достигне 3.3 зетабайта. Над половината от  На приложенията  на всички устройства и връзки половината ще се падат на интернет на нещата (IoT). Като основни фактори за ръста ще бъдат появата на умни домове и автомобили, свързаното здравеопазване, приложенията за свързани автомобили и градове.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *