post

Европейският парламент одобри резолюция за програмата WiFi4EU, която цели да осигури достъп до безжичен интернет за всеки гражданин на ЕС. Първата стъпка в програмата – до 2020 г. – предвижда финансиране на проекти в над 6000 населени места за създаване на WiFi мрежа на ключови обществени места – болници, библиотеки, сгради на администрацията и пр. Програмата е с улеснен метод за кандидастване, и финансирането получават тези, които подадат изрядни документи първи, до изчерпване на средствата.

Разпределението на одобрените проекти ще става и на честен географски принцип.

120 милиона евро от европейския бюджет ще отидат за тази програма до края на програмния период. За да мога да участват, обществените органи трябва да покрият разходите за поддръжка на мрежата за най-малко три години и да предложат на потребителите безплатен, леснодостъпен и безопасен интернет достъп. Финансирането от ЕС ще бъде с ваучери за нужната техника.

Един от проблемите пред новата програма е, че ще се конкурира с други подобни на частните компании, които са далеч по-развити. Друг проблем ще е скоростта – интернет става по-тежък за навигиране, и по всичко личи, че проектът няма да включва отпускане на сериозен трафик. А това означава WiFi точки с ограничен трафик и при наличието на повече закачени хора – вероятно покъртително ниски скорости.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *