post

Епохата на роботизацията започна, така че струва си да разберем дали можем да живеем с роботите без риск от злополуки. Компанията Veo Robotics разработва система, която дава на машините пространствена представа за всеки обект и препятствие около тях – от предмети до хора.

Досега се считаше, че най-безопасно за хората е промишлените роботи да се намират в изолирано пространство. Съвместната работа на хора и роботи обаче ще повиши значително ефективността на производството. Изследователите от института Fraunhofer IWU също имат разработки в тази област, но подходът на Veo изглежда по-динамичен и отзивчив, тъй като използва не безопасни и небезопасни зони, а разпознаване на обектите и друго семантично моделиране.

Системата на Veo е снабдена с четири сензора за дълбочина, разположени около работното пространство, за да се осигури пълно визуално покритие. След като те бъдат разположени, се обозначават различните предмети, например, заготовките, забранените зони и т.н.

Роботът работи както и преди, но сега той знае точното местоположение и размера на всичко, което се намира около него. Ако човек или транспортно средство навлязат в обозначената зона, счупи се детайл или се регистрират други отклонение от зададените норми, роботът може да забави работата си или да спре напълно. Ако системата не е на 100% уверена, че тук не е безопасно, например, обзорът на камерата е засенчен от нещо, роботът спира.

Veo Robotics вече тества системата с няколко потенциални партньора. Очаква се тя да навлезе в масовото производство към 2019 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *