post

На 18-ти и 19-ти май 2018 г. в Технически  университет – София ще се проведат ежегодните  „Дни на роботиката“ с участието на студенти и ученици.

Събитието се състои от две части – конферентна и състезателна. Конферентна част ще се проведе на 18 май (петък) от 10:00 ч. в Библиотечно-информационния център, по време на която участниците ще презентират своите разработки.

Състезателната част ще се проведе на 19 май (събота) от 10:00 ч. в учебен корпус 12 в следните категории:

  • шоу с дронове (SpaceR);
  • следене на линия (собствени);
  • следене на линия (платформа);
  • 2D лабиринт;
  • 3D лабиринт;
  • мини сумо (10×10);
  • Еdge detector (собствени);
  • лични разработки.

Организатори на събитието са Студентски клуб „Роботика“ и Факултет „Автоматика“ на Технически  Университет – София.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *