post

Дигитализацията и цифровата трансформация, внедряването на иновации, иновативни подходи и инвестиции могат да допринесат за по-видими резултати от съвместните усилия на държавите, както и ангажираните институции в изпълнение на стратегията за развитието на Дунавския регион и мястото му в бъдещото разпределяне на ресурси от кохезионните фондове на ЕС в периода след 2020 г. Това коментира зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която представи позицията на страната ни по отношение на необходимите промени в подхода на изпълнение на стратегията.

„Целта ни е стратегията за развитие на региона да бъде ориентирана към по-малко на брой, но стратегически ориентирани приоритети, обединяващи интересите на всички държави“, заяви заместник-регионалният министър. Това може да се стане с дефиниране на стратегически проекти, които с подкрепата на бъдещо европейско финансиране да дадат основен тласък в развитието на териториите на държавите.

„За България е ключово важно да потърсим синергията между стратегията, възможностите й за финансиране през програма „Дунав“ и стратегическия ни фокус за развитие на Северна България. Ключово важно за сближаването на регионите в ЕС е да се осигурят още на този етап необходимите гъвкави механизми за изпълнение на транснационални проекти с мащаби над националните граници, тъй като това ще допринесе за по-видими резултати от стратегията и ще осигури по-цялостни и териториално ориентирани инвестиции даващи тласък в развитието“, коментира зам.-министър Деница Николова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *