post

Едно от основните направления на центровете за високопроизводителни изчислителни среди (HPC) е търсенето и проучванията за нови находища на енергийни източници. За да се справят по ценово-ефективен начин с отоворните изчисления, специалистите от геолого-проучвателната компания ЗАО „Градиент“, град Казан, Татарстан, се обръщат към Руската академия на науките и AMD. Математическите модели на разпространението на сеизмичните вълни в твърда среда, разработени от ЗАО „Градиент“, бързо и успешно се пресмятат в един от водещите НРС центрове на Русия.

“Нашите клиенти като Газпром, Татнефт и Лукойл, непрекъснато разработват райони с все по-сложна геоложка структура,” каза Евгений Бирялцев, директор технологии и развойна дейност в ЗАО „Градиент“. “Това изисква решаването на задачата с разпространението на сеизмичните вълни не само в най-простия двумерен случай, но също и в 3D. За да посрещнем изискванията, ние трябваше спешно да обновим нашия изчислителен клъстер.”

ЗАО „Градиент“ се консултира с експерти от Института по системни проучвания към Руската академия на науките за реализацията на своята нова изчислителна система. Институтът от своя страна препоръчва съвременно професионално решение от AMD – AMD FirePro W9100 графични модуликато основа за изчислителния клъстер на фирмата, тъй като оптимизациите изискват по-висока пропусквателна способност при обмена на данни с паметта и колкото може повече графична памет.

Допълнителна информация може да се намери от следния линк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *