post

Всеки административен орган, предоставящи обществени услуги оператори или организации или лице с публични функции ще бъдат застрашени от глоба, ако не уведомят или уведомят с неоправдано забавяне екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в случай на кибератака. Това е разписано в новия законопроект за киберсигурност, внесен в Народното събрание от Министерски съвет.

Наказанието при първо нарушение предвижда парична санкция от 1000 до 10 000 лв. или имуществена от 1500 до 15 000 лв. При повторно нарушение, стойността на глобите нараства съответно до 20 000 и 25 000 лв.

Предстои документът да бъде обсъден в пленарна зала. Отговорност към безопасността в мрежата ще има основно Министерски съвет. За целта той ще създава и администрира Съвет по киберсигурност и ще приема с решение Национална стратегия за киберсиурност и Национална стратегия за мрежова и информационна сигурност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *