post

До 6 февруари 2016 година ще бъде въведен дистанционен контрол за работа на валидаторите, които са част от системата за електронно таксуване на пътници, въведена по проекта „Интегрирана система за градски транспорт в град Русе“.

Контролът ще се упражнява от фирмата за поддръжка на системата и от инспекторите за наблюдение на обществения градски транспорт. Денонощно ще се правят записи на постъпилите съобщения за манипулации и повреди в оборудването, което ще подобри работата с нововъведената система и ще оптимизира процеса за отстраняване на нередностите. Успоредно с това продължава работата по усъвършенстване на системата, което ще сведе до минимум възможностите за външно въздействие върху устройствата в превозните средства от страна на служителите на фирмите-превозвачи и гражданите.

След 6 февруари, Община Русе в пълен обем ще налага санкции на всички превозвачи и пътници, които извършват нарушения, свързани с работата на новата система за електронно таксуване.

Мерките се предприемат след серия от сигнали от страна на граждани, че електронното таксуване на пътници към този момент не е достатъчно ефективно. Целта на новата система за електронно таксуване е освен да улесни гражданите, чрез използването на електронните билети и карти, е и да въведе ред в обществения градски транспорт, прозрачност, контрол и отчетност. Друг приоритет се явява повишаване на събираемостта на средствата от карти и билети, което е свързано и с по-доброто планиране на бюджета на Община Русе.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *