post

В България ще се изграждат станции за зареждане на електромобили. Това ще бъде възможно, след като Кабинетът прие Национална рамка за политика за развитие на пазара на алтернативните горива в транспортния сектор и за разгръщане на съответната инфраструктура.

Целта е да бъдат реализирани конкретни мерки, които да доведат до развитието на електромобилната и водородната технологии, както и до налагането на природния газ като стандартно гориво.

ЕС изисква от страните членки да изградят мрежа от публично достъпни електрически зарядни точки и станции за зареждане с природен газ, както и евентуално на такива за водород. За да бъдат масово възприети и внедрени електрическите коли, инфраструктурата за зареждане и поддръжка трябва да се разпространи из цяла Европа.

Крайната цел е да стане възможно пътуването с автомобил през цяла Европа, като зареждането на електрическо превозно средство да става също толкова лесно, колкото пълненето на резервоара с гориво.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *