post

Лондонската полиция обяви, че в скоро време всички офицери, работещи във въоръжените подразделения, ще получат носими видеокамери. Те ще бъдат закрепвани към шлемовете. Обикновените и невъоръжени полицаи също могат да имат камери, които се закрепват на униформите им. Но при стрелба оръжието може да закрие камерата, затова е решено тя да се поставя на шлема. 

Очаква се, че мярката ще направи работата на полицията по прозрачна, което ще повиши доверието на обществото към нея. Камерите могат да служат и за сдържащ фактор, както за офицерите, така и за гражданите, намиращи се на границата на нарушаване на закона. 

През октомври 2016 г лондонската полиция обяви, че ще предостави камери на над 22 000 служители. Към момента са раздадени 17 500 камери, с които са снабдени офицери от въоръжените подразделения от 30 и 32 градски район. Полицаите от останалите райони ще получат камери до октомври. С помощта на носимите камери вече са направени над 785 000 видеозаписа, от които 460 000 автоматично са изтрити в рамките на политиката на полицията по отношение на сроковете за съхранение на данни. 

policia 2

Лондонската полиция използва защитените носими камери Axon Flex 2, с помощта на които може да се снима видео с HD резолюция и обзорен ъгъл 120 градуса. Записът се стартира ръчно като се съпровожда от силен звуков сигнал и мигаща червена светлина на предния панел на камерата. Полицаите са инструктирани при необходимост да предупреждават гражданите за начало на записа. Записаните клипове се съхраняват на защитен сървър. Те могат да бъдат получени за използване в съдебни процеси и различни спорове, в противен случай видеото автоматично се изтрива след изтичане на 31 дни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *