post

ZDNet публикува резултати от изследване, целта на което е била да се изясни кой от четири виртуални помощници е по-умен. В експеримента са взели участие Google Assistant, Siri, Cortana и Alexa. Сложни въпроси не са задавани, питано е само това, което повечето потребители искат да узнаят от своя асистент. Ерудицията на програмите в оценявана по редица критерии, като е обръщано внимание колко добре те разбират въпросите и дали отговарят самостоятелно или използват странични ресурси.

Google Assistant е отговорил на 68% от зададените му въпроси и при това почти всички отговори са били верни – софтуерът е отговорил коректно на 90% от запитванията.

На второ място е Cortana на Microsoft – нейните показатели са малко под тези на Google, но също са впечатляващи – тя е отговорила на 56% от въпросите, от които верни са се оказали почти 82% от отговорите.

Alexa от Amazon Echo е разбрала само 20% от запитванията, но пък почти 87% от нейните отговори са верни. Асистентът на Apple – Siri е разпознал 21% от зададените му въпроси, на които той е отговорил с 65% точност.

Google Assistant явно отново изпреварва всички. През март тази година той вече се състезава с Alexa и бързо го победи, а сега затвърждава успеха си в надпревара с четири съперника. Що се касае до езиците, нито един от тези виртуални помощници не разбира български, така че от тях все още може много да се желае.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *