post

Технологиите напредват и това не важи само за компютърните системи, а за всеки аспект от нашия живот. На което можем да дължим и появата на “най-необходимото” изобретение за човечеството. Да, това е обувалка за чорапи.

Продуктът се нарича Sockzy. Това уникално устройство ще обувате и събудвате своите чорапи, без да се навеждате надолу.

Макар да звучи странно, това може да е голяма помощ за хора с болки в гърба, шията или коляното или други ограничения на наклона. Истинско улеснение!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *