post

В официалния блог на Google се появи кратко съобщение, че потребителите на пощенската услуга Gmail вече могат да получават прикрепени към писмата файлове с обем до 50 МВ. Такива големи файлове обаче както и преди не могат да се изпращат и позволеният размер остава 25 МВ.

“Изпращането и получаването на прикрепени файлове е важна част от електронната поща. Независимо, че услугата Google Drive позволява да се предават файлове с всякакви размери, понякога възниква необходимост да се получи голям файл менно като прикрепен в писмото. От днес потребителите вече могат да получават до 50 МВ данни”, – се казва в официалното съобщение.

Ще отбележим, че с помощта на Google Drive могат да се обменят файлове с какъвто и да е размер, тъй като на практика се изпраща не самият файл, а само линкът към него. Ако сумарният размер на прикрепените файлове е по-голям от 25 МВ, Gmail автоматично ги изпраща във вид на линк към Google Drive.

Напомняме, че възможността да се прикрепят към пощенските съобщения файлове от Google Drive с общ обем до 10 GB беше пусната още през 2012 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *