post

Обединеното кралство иска социалните медии да изключат т.нар. Техники за “побутване”, сред които и бутона “Like” във Facebook за потребители под 18 години. Препоръките са част от нов кодекс, който съдържа 16 правила за практиката, подходяща за съответните възрасти, изготвен от британския наблюдател на данни, офиса на комисаря по информацията (ICO).
Другите предложения включват функция за проследяване на местоположението за по-младите потребители, стабилни системи за проверка на възрастта, ограничаване на събиранети, използването и споделянето на данни за тях и информиране на децата, ако родителите им наблюдават тяхната онлайн дейност. Според ICO кодексът е формиран от мнения, събрани от дизайнери, разработчици на приложения, академични среди и граждани, а в рамките на изследванията си, наблюдателят е разговарял с 280 деца. Предложенията се основават на предпазни мерки, залегнали в законодателството на ЕС и тези, които не ги спазват, ще бъдат изправени пред съответноте наказания, включително глоби до 20 милиона евро, или 4% от глобалния годишен оборот, в зависимост от това, кое е по-високо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *