post

Институтът за икономическа политика представи вчера третото издание на Индекса за електронно управление и пилотния си Мониторинг на финансова отчетност онлайн на най-големите общини в България.

Изследването е част от проекта “Твоята община те очаква онлайн”, трето годишно изследване на дигиталното присъствие на най-големите общини в България.

„Можем да кажем, че има известно подобрение по всички показатели, по които ние измерваме в изследването, макар и то да е доста плавно, няма резки промени, но това е нормално, тъй като процесът на дигитална трансформация е сложен и за съжаление е свързан с много ресурси, било то финансови, технологични и човешки. Всъщност имаме 5 компонента, по които оценяваме интернет страниците на общините в общо 111 критерия”., каза Марияна Трифонова опред БНР.

“От тези компоненти, на първо място, са сигурност и защитата на личните данни и тук мога да направя един от важните изводи, че за съжаление системно този компонент е подценяван от българските общини и тяхното представяне по него е най-слабо, прогресът е най-слаб. Другите компоненти – приложимостта – използваемостта на самия сайт, съдържанието, което се помества в него, електронните услуги, които се предлагат, и последният компонент, който също е много важен, гражданско участие и социална ангажираност”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *