post

Онлайн платформата за застраховане easy-ins.bg предлага застраховка на дронове с до 25кг излетна маса.

Застрахователният продукт е уникален за България застрахователен продукт и е предназначен за летателни машини, опериращи с бизнес предназначение. Покритието включва летателния апарат и оборудването към него, включително и наземно (камери, дистанционни управления, монитори и др.).

Полицата предоставя покритие по Каско (заплаща се замяна или ремонт; внезапна загуба или щета на дрона, вкл. изчезване, а обезщетението е до размера на застрахователната сума) и Гражданска Отговорност. Сключва се на основание на попълнен въпросник.

Застрахователното покритие е само за безпилотни летателни апарати използвани за търговска дейност, уточняват от компанията.

Застраховки не се правят при използване на дрона за незаконна дейност и цели; използване извън посочения географски лимит и при кацане или излитане на/от място непрепоръчано от производителя, освен при форсмажор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *