post

Лидери на дигитални общности от от Западните Балкани подписаха Споразумение за насърчаване на сътрудничеството за развиване и разрастване на дигиталните екосистеми в региона.

„Споразумението дава нов хоризонт на дигиталното развитие на Западните Балкани в европейски контекст и аз съм особено удовлетворена, че това се случва в навечерието на Българското председателство на Съвета на ЕС. Вярвам, че България точно в този момент може да стане двигател за иновациите и дигиталната трансформация на региона“ – каза Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на EDIT (България), при подписването на документа.

Идеята е да се създаде отворена мрежа за цифрово сътрудничество на Балканите по модел и на база положителния опит от българската инициатива за дигитално развитие EDIT. Регионалната мрежа се инициира от дигиталните лидери от България и Балканите, но ще бъде отворена за всички, които желаят да подкрепят, и да допринесат за развитието й и нейните цели. Мрежата ще се фокусира върху три основни теми: сътрудничество при стартиране на мрежи и екосистеми; жените в технологиите и цифрова сигурност. И трите направления са избрани въз основа на предпоставката, че във всяка една от тях има голям потенциал и възможност за развитие. Съвместните усилия в тези три основни насоки също ще доведат до решения и принос в ключови тематични области като развитие на икономиката, увеличаване на представителството на жените в академичните среди и възможностите за предприемачите, както и подобрена киберсигурност и безопасност за всички граждани на региона.

За да се реализират тези цели ще бъдат предприети следните стъпки: обмен на най-добри практики и менторство; създаване на фондация за съвместна работа в областта на цифровите бизнеси; изграждане на платформа за обмен на данни; съвместно сътрудничество в областта на изследванията и анализите; съвместни инициативи за програми и външно финансиране; съвместно участие и сътрудничество в регионални събития и форуми, провеждане на регионални състезания за представяне на пионерите в областта с акцент върху младите хора и съвместно участие в цялостния политически диалог и европейските инициативи относно интеграцията на цифровия единен пазар на ЕС и Западните Балкани. В най-краткосрочен план, през 2018 г., в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС ще се проведе регионален форум, който ще дискутира основните направления на дейност на мрежата и ще стане платформа за дебат относно приоритетите на организацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *