post
Общата стратегия за индустриална политика трябва да подпомогне по-интензивното въвеждане на иновации в производството, цифровизация на индустрията, създаването на работни места и подобряването на достъпа до финансиране за предприятията.Това заяви министърът на икономиката Емил  Караниколов по време на заседанието на Съвета по Конкурентоспособност, което се проведе днес в Брюксел.

Министър Караниколов посочи, че България подкрепя предложените заключения на Съвета за „Обновена стратегия на ЕС за индустриална политика“ като продължение на усилията на Европейския съвет и Съвета по конкурентоспособност да подчертаят значимата роля на индустрията като основен двигател на растежа. По думите му „Стратегия за индустриалната политика: инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост“ е важна първа стъпка към формулиране на общ подход към европейската индустриална политика. Икономическият министър изтъкна, че предстоящото българско председателство ще използва за основа публикуваната Стратегия и ще изведе темата като водеща по време на неформалното заседание на Съвета по конкурентоспособност.

Министър Караниколов приветства постигнатия напредък по предложението за Регламент за създаване на Единен цифров портал. „Споделяме важността на създаването на нови цифрови инструменти, чрез които гражданите и предприятията да могат максимално да се възползват от възможностите, които Единният пазар предлага за пътуване, обучение, работа, стартиране на бизнес във всяка една държава на ЕС“, допълни той.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *