post

Пазарът на облачни услуги у нас е бил най-нисък в сравнение с останалите страни-членки на ЕС, отчитат данни от анализ на Евростат за развитието на новите цифрови технологии през 2016 г.

У нас едва 7% от предприятията са ползвали т.нар. облачни услуги в компютърните си мрежи, докато във Финландия тази иновативна услуга е била ползвана близо 8 пъти повече, тоест в 57% от предприятията там.

Според родни ИT специалисти пазарът на облачните услуги у нас значително се е повишил, като през миналата година той е нараснал с около 14% в сравнение с предходната 2015 г., когато е нараснал с близо 35%.

Според експерт облачни решения са били обект на повишен интерес от страна на потребителите най-вече поради намаляване на разходите, предвидимост на ИТ бюджетите, заплащане според потреблението, освобождаване от грижите за обновяване на софтуера и поддръжка на ИТ инфраструктурата, по-голям избор на бизнес софтуер и т.н. Казано по-просто облачните услуги обхващат различните услуги и решения, които могат да бъдат получени, трансферирани, запазени и създадени в реално време през Интернет.

В световен мащаб пазарът на облачни услуги е надхвърлил 100 млрд. долара през миналата година, отчитат още експертите. Средният показател за ползването на услугата в рамките на ЕС е бил 20%, т.е. всяко пето предприятие в рамките на общността, е ползвало облачни услуги в компютърните си мрежи. Близо половината от тези фирми са използвали напреднали облачни услуги, свързани с финансови и счетоводни софтуерни приложения, отчита Евростат.

В рамките на ЕС страните с най-значителен дял на предприятията, които ползват подобни технологии са: Финландия (57%), Швеция (48%), Дания (42%), Ирландия, Холандия и Великобритания – по около 35% и др.

Най-нисък дял в ползването на облачни услуги в ЕС (освен България) е отчетен още в Румъния – също 7%, Полша и Латвия – по 8%, Гърция – 9%, Унгария – 12% и др. Експертите и изследователите споделят гледната точка, че облачните услуги няма да бъдат заменени поне в близките 5-10 години, след като така категорично са се наложили в света на компютърните технологии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *