post

България се нуждае от над 500 висококвалифицирани кадри в областта на електромобилността. Това е едно от заключенията от провелата се годишна среща на инициативната група към Национална браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ, съобщиха от Българската стопанска камара. В състава на групата участват представители на Министерството на образованието, Центъра за професионално образование към БСК, директори на професионални гимназии, представители на висши учебни заведения, мениджъри на фирми, ВИФИ България и представители на ИКЕМ.

Към момента над 106 души се обучават за сектор “Електромобили”. От септември 2017 г. специалността се изучава в четири професионални гимназии – в Своге, Гоце Делчев, Варна и София “Хенри Форд”. И в трите училища паралелките са направили пълен прием, а специалността е сред най-желаните. Директорите отчитат силния интерес на учениците, благодарение на честите срещи с ИКЕМ, които демонстрират последни тенденции в електромобилите и развитието на сектора у нас. Липсата на материална база е проблем пред всички гимназии, но и квалификацията на учителите също е сред сериозните предизвикателства.
Един от начина за справяне с дефицита на кадри е магистърската програма по “Електромобили”, която към момента се изучава във ВТУ “Тодор Каблешков”, Русенски университет “Ангел Кънчев” и ЕПУ Перник. Над 30 лица успешно са завършили своето обучение и са намерили реализация по специалността.
През 2018 г. ще започне прием по специалността в професионалните гимназии в Козлодуй, Радомир, Хасково и др., както и Магистърска програма в ТУ-София.
За обучение на кадрите ще помага и WIFI-България – обучителен институт на Австрийската стопанска камара, който тази година подписа меморандум за сътрудничество с ИКЕМ. WIFI предлага над 32 000 тренинг теми, включително и темата за електромобилността. Завършилите обучението получават общи знания за навлизащите системи за мобилност на пазара, критериите за продажба, покупка и поддръжка на електромобил. Обучението завършва с европейски признат сертификат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *