post
Страната ни е една от четирите в Европейския съюз, в която има училища, работещи изцяло с електронен дневник и електронни бележници. Новината дойде от Симеон Предов, един от създателите на платформата Shkolo.bg, чиято идея е да модернизира българското образование и да го направи по-ефективно.
 
По думите на Предов, през миналата година броят на училищата, които окончателно са се разделили с хартиените дневници, е бил 80. Очаква се тази година броят им да скочи до 400.
 
Други училища пък ползват дублирано електронни и хартиени дневници.
 
Всичко това облекчава работата на директорите и учителите най-вече, които вече престават да бъдат администратори и могат да се фокусират единствено върху учебния процес.
 
Другият плюс е сближаването на учителите с родителите, които често се чувстват изолирани от учебния процес и не всеки път научават важните неща за децата си. Според създателите на Shkolo.bg, така има по-тесен контакт между учители и родители и това допринася за по-голяма ефективност на образователната система.
 
Симеон Предов обясни, че в дигиталното пространство винаги има някои рискове за сигурността, но в този случай те са сведени до минимум. По думите му, няма риск ученици да трият или променят оценките си по електронен път. Няма опасност и трети, неоторизирани лица да получат достъп до данните на учениците.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *