post

Italdesign и Airbus предложиха в Женева поглед към възможно бъдещо решение за преодоляване на задръстванията по пътя със съвместната си концептуална разработка наречена Pop.Up – концептуално превозно средство, съставено от пътническа капсула, която се куплира с два различни електрически силови модула – единият за движение по нормален път, другият летящ във въздуха по принципа на дрон. Цялата тази комбинация се предполага че ще бъде командвана от “интелигентна” софтуерна платформа.

Pop.Up е засега само концепция, според заявлението на Матиас Томсен, главен мениджър за градска въздушна мобилност в компанията Airbus. Но метниджърът твърди още, че това ще стане търговски предлагана услуга в период от седем до десет години напред в бъдещето. “Малко по-късно тази година ще направим и първата си демонстрация на живо, защото технологията вече я имаме.”

Естествено, това развите на автономния транспорт, подобно на това автомобилите роботи ще има да преодолява сериозни трудности при прилагането си, включително приемането от масовата публика и нуждата от създаване на държавни регулации за начин на транспорт, който дори не можехме и да си въобразим преди две-три години.

И в двата си варианта на движение – по земя и във въздуха, максималната скорост ще е 100 км/ч, пробегът с едно зареждане по земя ще е 130 км, а пролетът 100.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *