post

22% от американските мъже в трудоспособна възраст без висше образование не са работили нито ден през последните 12 месеца. Значителна част от тях си стоят вкъщи и предпочитат да играят видеоигри. Това съобщава Business Insider, като се позовава на Ерик Хърст, икономист от чикагския университет.

В абсолютно изражение, 22% – това са 20 милиона трудоспособни мъже, които не работят. При това, 7% от тях изобщо не се опитват да си търсят работа. Според Хърст, голяма част от тези 7 млн играят игри и не се интересуват от работа.

“Тези хора на практика не излизат от вкъщи, – казва експертът. – През 2015 г над 50% от тях са живели с родителите си или със свои роднини. Те не възнамеряват да се женят. Всичко, което правят, е да играят видеоигри”.

Хърст подкрепя думите си с данни от Американското бюро за трудова статистика. Както показват анкети от трудовите борси, през последните 15 години количеството свободно време при нискоквалифицираните работници  се е увеличило с 4 часа на седмица, три от които те използват за игри.

Преди се предполагаше, че ако мъжът без висше образование не работи, той без съмнение е алкохолик, наркоман или се занимава с противозаконна дейност. Сега става ясно, че такъв човек може просто безкрайно да играе компютърни игри и да живее с родителите си, които са принудени да го издържат.

“Като се вземат предвид последните данни, 51% от нискоквалифицираните безработни мъже на около 20 годишна възраст живеят с родителите си, които ги хранят. Към 2000 г този показател беше 35%, а към 2014 г – 70%”, – казва Хърст.

Впрочем, не трябва за всичко да се винят компютърните игри. Джаред Бернщайн, колега на Хърст отбелязва, че намаляването на дела на мъжете в производството и техният принос в икономиката на страната, е дългосрочен макроикономически тренд, който води началото си още от 1950-те години, когато сферата на услугите започва да измества промишлеността по обеми на БВП. По този начин, “мини-пандемията” от видеоигрова зависимост може да се окаже само следствие на особеностите на развитие на макроикономиката в съвременния свят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *