post

Google постоянно се опитва да намали размерите на интернет и най-вече картинките, на които се пада основният обем данни в Глобалната мрежа. През 2014 г компанията представи формата WebP, който намаляваше с 10% размерите на фотографиите. Но последната разработка – open source алгоритъмът Guetzli компресира картинките с още 35% без видимо влошаване на качеството.

Алгоритъмът е разработен с целта да се ускори зареждането на уеб страниците. На картинките се падат до 2/3 от размера на всяка страница, затова намаляването на размерите им ще доведе до по-бързо зареждане и намаляване на уеб трафика като цяло.

Guetzli оптимизира изображението, а след това използва разработен от Google модел на човешко зрение, наречен Butteraugli, за да прецени кое от получените изображения не може да се различи от оригинала, поне от човешка гледна точка.

На практика Butteraugli се опитва да погледне на изображението с очите на обикновения потребител. Например, един от принципите на алгоритъма е базиран на това, че човешкото око има по-ниска пространствена резолюция в синия спектър, отколкото в червения и зеления. Разбира се, принципите на работа на Guetzli са далеч по-широки и според твърденията на Google, се базират на взаимодействието на очите с човешкия мозък.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *