post

В България има близо 4.6 милиона потребители на мобилен интернет и около 1.5 милиона потребители на стационарен интернет. Същевременно делът на активните потребители на услуги през интернет не надвишава 7 на сто а, над 80 на сто от пълнолетните българи все още предпочитат да получават услуги „на гише“. Всичко това показва, че каквито и системи да създадем и каквито и нови технологии да внедрим, ако не работим с гражданите и с администрациите, трудно бихме могли да постигнем сериозни постижения в областта на електронното управление. Това заяви председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Атанас Темелков пред участниците в 19-ата годишна конференция по електронно управление под надслов „Е-управление – услуги за гражданите“.

Атанас Темелков припомни, че през първата година от функционирането си ДАЕУ идентифицира всички пречки пред работещото електронно управление, включително в законодателната база. Основно предизвикателство са самите процеси на внедряване на информационни и комуникационни технологии и управлението на жизнения цикъл на внедряваните системи, посочи председателят на ДАЕУ. Затова в разработваната от Агенцията архитектура на е-управлението се предвиждат необходимите координационни механизми за адекватно планиране, надграждане и внедряване на информационни ресурси в администрацията.

Бъдещата архитектура на електронното управление предвижда и въвеждане на статута на главен информационен мениджър (CIO) в публичните администрации, които да имат лидерска функция в планирането, координирането и развитието на информационните ресурси, обяви още Атанас Темелков. Функциите на главен информационен мениджър няма да преустановят тези на сегашните ръководители на ИТ-структурите в отделните институции, а ще се отнасят към „политически и организационни правомощия за управление на самите бизнес процеси в администрациите, поясни Темелков. Очаква се частично или цялостно ключови моменти от архитектурната рамка на електронното управление да бъдат представени публично през април.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *